10a Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

12x20cm (JPEG/PNG 300dpi). Advertència: si no és aquest format no es podrà visualitzar en el web que consulta el jurat.
JPG o PNG color CMYK o blanc i negre, 12x20cm (JPEG/PNG 300dpi) 20cm-12cm a 350 dpi.
La inscripció té un preu de 60 € SENSE IVA (72,60 €) per cada projecte presentat.