ROSA BARBA INSCRIPTION


OPEN CALL!

CLICK ON THE PICTURE

LAST DAY TO INSERT YOUR PROJECT: 31/03/2020


 

Infografia passos inscripció


 


· Per realitzar el teu registre segueix els passos de la imatge. Cilca sobre d'aquesta, i et portarà a la pàgina per realitzar el pagament. ÚLTIM DIA INSCRIPCIÓ: 31 MARÇ 2020

· Para realizar el registro sigue los pasos indicados en la imagen. Haz clic sobre esta, y te redirigirá a la página para realizar el cobro.  ÚLTIMO DIA INSCRIPCIÓN: 31 MARZO 2020

· Follow the steps that are indicated in the image. Click on it, and it will redirect you to the payment page. LAST DAY TO INSERT THE PROJECT: 31 MARCH 2020