Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba, Fundació Banc de Sabadell

Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba
Presentació
Presentació
Finalistes I seleccionats per 11 Premi Rosa Barba
Finalistes I seleccionats per 11 Premi Rosa Barba
Finalistes I seleccionats per 11 Premi Rosa Barba
Jurat Internacional
Jurat Internacional
Jurat Internacional
Bases del Premi Rosa Barba
Bases del Premi Rosa Barba
Bases del Premi Rosa Barba
Arxiu digital de projectes de paisatge
Arxiu digital de projectes de paisatge
Arxiu digital de projectes de paisatge
Exposition of Prize Rosa Barba
Exposició del Premi Rosa Barba
Exposició del Premi Rosa Barba
VEREDICTO DEL JURADO PREMIO ROSA BARBA 2021
VEREDICTO DEL JURADO PREMIO ROSA BARBA 2021
VEREDICTO DEL JURADO PREMIO ROSA BARBA 2021
Finalistas premio internacional del paisaje Rosa Barba
FINALISTAS PREMIO INTERNACIONAL DEL PAISAJE ROSA BARBA
FINALISTAS PREMIO INTERNACIONAL DEL PAISAJE ROSA BARBA