The territory of Horta Nord

Valencia / Horta Nord, Espanya

Escola Tècnia Superior d'Arquitectura del Vallès (UPC)