Graber & Steiger Architekten, Koepfli partner GmbH

Finalista Premi Rosa Barba 5 

Window factory extension G. Baumgartner. AG

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten ETH/BSA/SIA, Lucerna. Després de cursar estudis a l’Institut Suïs de Tecnologia (ETH) i a la Facultat d’Arquitectura, Planifi cació i Preservació (GSAPP) de la Universitat de Columbia (Nova York), amb formació pràctica a Basilea i Berlín, Niklaus Graber i Christoph Steiger, tots dos nascuts el 1968, van fundar el seu estudi d’arquitectura el 1995. El seu interès rau en un tipus d’arquitectura que dóna respostes específi ques i individuals a cadascuna de les tasques assignades i que contempla també els plantejaments personals i subjectius. La seva obra, fi ns avui dia, inclou edifi cis públics i institucionals, així com cases privades. Han guanyat diversos concursos, la qual cosa els ha permès l’execució del complex escolar de Buttikon, el centre social de Wollerau, l’edifi ci i el centre d’ofi cines de Bitsch i la fàbrica de fi nestres de Hagendorn. El 2007 van representar Suïssa en la setena Biennal Internacional d’Arquitectura de São Paulo. Stefan Koepfl i va néixer el 1961 a Lucerna i va estudiar arquitectura del paisatge a la Universitat Tècnica Rapperswil des del 1986 fi ns al 1990. Ha dirigit el seu propi estudi d’arquitectura des de 1994 i ha guanyat durant aquest període diversos concursos d’àmbit nacional i internacional i ha realitzat més de vuitanta projectes. D’entre els seus últims projectes destaquen l’execució del complex escolar de Buttikon (juntament amb Niklaus Graber i Christoph Steiger), la fàbrica de fi nestres de Hagendorn (juntament amb Niklaus Graber i Christoph Steiger) i l’Eulachpark a Winterthur. Col·labora habitualment des de 2001 amb Jeannette Rinderknecht i Blanche Keeris.