Kristine Jensens Tegnestue

Finalista Premi Rosa Barba 5

Nicolai

Arquitecta MAA MDL, empresària. Formació acadèmica: llicenciada i doctora en Arquitectura, Escola d’Arquitectura d’Aarhus (1996). Mestratge en Arquitectura dins del Departament del Paisatge, Escola d’Arquitectura d’Aarhus (1983). Càrrecs: Presidenta de la Reial Acadèmia Danesa d’Arts i presidenta de la Junta Directiva (2007). Presidenta del Jurat de la Reial Acadèmia Danesa d’Arts i de l’Associació d’Artistes (1998-2000). Membre de la Junta Directiva de la Fundació Jep Fink per l’Arquitectura i per les Arts, (2005-2007). Nomenaments i beques: Candidata al Premi Mies van der Rohe pel Boulevard Prags i nominada per Fieldwork el 2007. Biennal d’Arquitectura de Venècia (2000). Beca de tres anys de la Fundació Danesa de les Arts, de l’any 2000 a l’any 2002, i de l’Institut Danès de Roma, de 1991 a 1994. Tasques realitzades en l’àmbit de la docència i de la recerca: Professora ajudant a l’Escola d’Arquitectura d’Aarhus durant el període de 1996 a 2002. Investigadora opositora durant el seu doctorat a l’Escola d’Arquitectura d’Aarhus entre 1991 i 1995.