Latitude Nord - Laurence Vacherot

Finalista Premi Rosa Barba 4
Amb la colaboració de Gilles Vexlard

Landschaftspark Munchen Riem, Germany

El 1981 funden l’Oficina Tècnica d’Estudis de Paisatge LATITUDE NORD.

Laurence Vacherot.
Neix el 3.07.1951 a França. Curs Charpentier a París (1970-1971); diploma de Paisatgisme Dplg (1979) a l’Escola Nacional Superior d’Horticultura de Versalles. De 1974 a 1975 Ofi cina de Projectes SESPA (A. Provost). De 1975 a 1977 Encarregada d’estudis d’API, cooperativa de paisatge. Any 2000 Paisatgista de la Comissió d’Emplaçaments, Perspectives i Paisatge de l’Oise.