Rehabilitación del Parque de Joan Oliver

Rehabilitación del Parque de Joan Oliver

Rehabilitació del Parc de Joan Oliver

Restoration of Parc de Joan Oliver

El projecte inclou la rehabilitació del parc de Joan Oliver i de dues zones annexes per millorar-ne la integració al municipi. La reforma del parc es compon de dos vessants i d’una esplanada central. El primer vessant té un pendent moderat i ha estat dissenyat com una zona de descans on es planta gespa. El segon vessant, a la banda oposada, es defineix com el de més pendent, on es proposen uns passos envoltats de plantes arbustives altes que recullen visualment l’espai central del parc respecte als cotxes del carrer. Mitjançant rampes, escales rampa i escales s’aconsegueix donar l’accessibilitat necessària al parc. L’esplanada central és una gran superfície plana de sauló on es manté el nivell original per no alterar la cota dels pins existents i se’n millora el problemàtic drenatge mitjançant un sistema de captació superficial filtrant, a més d’un sistema de retenció i infiltració d’aigua subterrània que permet millorar l’autoconsum del parc i evitar la connexió al clavegueram general.

 

Fotografia: Jordi Surroca.

http://www.jordisurroca.com/

41.5075749, 2.1150747

Col·laboradors
Llorenç Ramos
Raül Sebastián
Elena Mostazo
Cati Montserrat
Any de concepció del projecte
2013
Any finalització de l'obra
2016
Cost (€/m²) ($/m²) (€/ha) ($/ha)
94 €/m²
Categoria del premi
Regeneration
Subcategoria del premi
Parques urbanos y metropolitanos
Superfície
9.339,57 m²
Tipus de client
Administració pública
Nom client
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) / Ajuntament de Badia del Vallès
U.M.
Empresa constructora
José Antonio Romero Polo SAU
Direcció d'obres
Claudi Aguiló i Aran (DATAAE)
Gestor de manteniment de l'obra
AMB
Costos de manteniment (€/m²)
3,3731 €/m² any
Direcció
Parc de Joan Oliver (entre el carrer de la Manxa i l’avinguda Burgos), 08214, Badia del Vallès.
Coordenadas UTM
31T 426173.1 4595506.4
Ciutat / Emplaçament
Badia del Vallès
Regió
Barcelona
País
Espanya