Jardí de l'Ermita de Sant Jeroni

Jardí de l'Ermita de Sant Jeroni

Jardín de la Ermita de Sant Jeroni

Garden of the Hermitage of Sant Jeroni

 

Conegut com "descampat de l'ermita" i reivindicat per la ciutadania des de fa anys, la nova plaça significava una important oportunitat per aconseguir un espai públic al nucli de l'antic assentament d'Orriols. Aquesta permetia disposar d’una infraestructura física a diversos projectes veïnals, socials i multiculturals que estaven re-definint un marc de convivència al barri.

Després de diversos anys d'accions veïnals que reivindicaven l'ús de l'espai, l'Ajuntament de València va obrir el procés #sembraOrriols per sumar veus a la reflexió al voltant del descampat i a la seua transformació.

A través de quatre fases es va implicar a ciutadania, tècnics municipals, equip redactor del projecte de la plaça, ciutadania i comunitat universitària per entendre la xarxa d'espais públics d'Orriols, imaginar el paper que havia de tenir la nova plaça, testar el seu ús en una maqueta 1:1 i avaluar l'impacte del projecte.

A partir d'una primera estratègia d'actuació elaborada per l'equip redactor, es va anar desenvolupant la proposta incorporant la informació resultant de les diferents accions del procés de participació.

Com a principals condicionants de partida destacaven: la memòria i identitat de barri, la relació de la parcel·la amb el seu entorn, la necessitat de crear espais adequats per assumir el programa que sorgeix del procés de participació urbana i la necessitat de donar lloc a un nou espai ambientalment sostenible integrat en la infraestructura verda de la ciutat.

 

Fotografies Milena Villalba ©, Aitor Deza © i Caixa Fosca ©

39.493028373998, -0.3690729489275

Col·laboradors
Carmen Gascó_Arquitecta tècnica
Camilo Grau_Arquitecte
María Pedro_Enginyera agrícola
Vicente Monzó
Any finalització de l'obra
2018
Subcategoria del premi
Parques urbanos y metropolitanos
Superfície
3.965 m2
Tipus de client
Administració pública
Nom client
Servei de Jardineria. Ajuntament de València
Direcció
Carrer de l'historiador Chabret. Orriols
Ciutat / Emplaçament
Barri de Orriols (València)
País
Espanya