Pop in: Gran plantada d'arbres (setmana arquitectura 2019)