Bart Brands  - Landschapsarchitecten

Finalista Premi Rosa Barba 4 i 6 
Conjunament amb Sylvia Karres

New west Cemetery

Langedijk cemetery

Bart Brands (21.03.1962). Començà treballant al Departament d’Espais Verds i Educació Mediambiental de La Haia, posteriorment a l’estudi Bakker & Bleeker (B+B) i per compte pròpia. Ha estat membre del jurat de diversos concursos i tutor visitant a les universitats de Viena, Zuric i Berlín. És professor adjunt de l’RMIT University (Melbourne). Sylvia Karres (7.06.1956). Va començar treballant per a la firma Maas, Posteriorment per a Bakker and Bleeker (B+B) i per compte pròpia. Ha estat tutora visitant a la Technological University de Delft, a l’Hogeschool voor de Kunsten d’Utrecht, a l’Academie van Bouwkunst d’Amsterdam/Maastricht. Exerceix com a docent a la University of Agriculture de Wageningen. El 1997 es van asociar formant Karres en Brands, els seus treballs han estat publicats en diverses revistes especialitzades d’Europa, Àsia, els Estats Units i Austràlia.