Hosper NL BV - Berrie van Elderen

Finalista Premi Rosa Barba 6
Conjuntament amb Frits van Loon

Park of luna

Nascut el 1967, Berrie van Elderen és arquitecte del paisatge. Després de la seva graduació el 1993, va treballar al despatx Alle Hosper, del qual és soci des de 2001. El seu paper més significatiu allà és el d’emprendre la planificació i dirigir l’execució de projectes diversos. Aquestes comeses l’han capacitat per treballar a nombrosos projectes de paisatgisme i de desenvolu - pament urbà, i també en projectes que es relacionen amb espais públics. Disposa d’agència pròpia des del 2007, v-eld, i segueix col·laborant estretament amb HOSPER NL. Entre els projectes que han portat a terme conjuntament hi ha la creació d’Alternatives per al grup agrari i alimentari del Brabant occidental i el pla de desenvolupament urbà per a 370 habitatges al voltant i a l’interior del Park van Luna, a Heerhugowaard.