Panita Karamanea

JURAT PREMI ESCOLES 10

L’objectiu principal del seu treball és l’enfocament holístic de l’espai en el marc del disseny ecològic - sostenible, la integració del projecte en el paisatge pel que fa a les qualitats i records únics de cada ubicació (genius loci) i les condicions socioculturals del lloc. Entre els objectius especials dels seus projectes es troben les solucions de disseny que emfatitzen una íntima connexió amb la natura i els seus processos, amb la dinàmica natural i la seva biodiversitat, sobre la vegetació com a element espacial estructural. Concebre l’espai i el paisatge construïts com una entitat única podria crear llocs on els humans se sentissin involucrats, en harmonia amb el seu entorn i desitjosos d’assumir la responsabilitat del seu manteniment.