Ramon Torra

Ramon Torra és arquitecte per l'ETSAB (1980). És gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona des de juliol de 2011 (entre 2008 i 2011 anomenada Mancomunitat de Municipis de l'AMB). Conseller delegat de l'IMPSOL des d'octubre de 2008. Ha estat arquitecte municipal i Director de Serveis Territorial a l'Ajuntament de Granollers (1982-1992). 

Com a Director de Serveis Tècnics de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, els projectes desenvolupats sota la seva Direcció han rebut diferents reconeixements professionals: Premis FAD en diferents edicions, Premi Catalunya de Construcció 2007, Premios ATEG 2002, International Prize Barbara Cappochin 2005 (Padova), Prize AIA Continental Europe 2000, Premi Construmat 2007, II Premi del Paisatge Rosa Barba 2000 i 2002, entre d'altres.

Ha redactat diferents figures de planejament, com el Pla General de Granollers, Plans Parcials i Especials entre d'altres, així com diversos projectes d'espai públic i arquitectònics.