Reglament

Resolució

 

El comitè organitzador de l'Exposició Internacional de Projectes Universitaris en Escoles d'Arquitectura i Paisatge, a través d'un jurat internacional, decidirà l'escola guanyadora del primer premi pels millors projectes presentats. A més, els treballs que destaquin pels temes tractats i les seves solucions projectuals rebran menció especial.

Tots els treballs presentats estan subjectes a una selecció per part del comitè organitzador, que prendrà la decisió final sobre els projectes a exposar.


Bases de Participació

Es demana un màxim de 5 i no menys de 3 projectes d'estudiants per escola, que desenvolupin la temàtica del paisatge en el sentit més ampli, de l'ecologia a l'espai públic urbà. Destaquem que en aquesta edició serà cada escola la responsable de la inscripció dels seus projectes seleccionats. A diferència d'altres anys, en aquesta edició, els estudiants no tenen opció d'inscriure els seus treballs independentment.

Cada projecte serà presentat dins de la plantilla facilitada.

Projecte seleccionat (fins a 5):

  • Portadella del projecte amb les dades:
    Imatge representativa, país, universitat, escola, any acadèmic, títol del projecte i autors.
  • Fitxa tècnica amb informació escrita:
    Títol del projecte(objecte, lloc), noms dels autors, títol del curs (assignatura, pfc, taller, investigació), any acadèmic, docents (noms dels professors), departament /secció/programa, universitat/escola i breu memòria descriptiva (màxim 250 paraules).
  • 3 làmines A3 format horitzontal amb informació gràfica:
    Es proposen: Plànol general de situació, plànol d'emplaçament, planta de projecte, seccions, detalls constructius, procés projectual (esbossos, esquemes, apunts), imatges (fotografies aèries, vistes, renders, fotomuntatges, fotos de maqueta, collages) o qualsevol una altra forma d'expressió.

L'idioma de presentació de tota la informació escrita és el ANGLÈS.Data i lloc de lliurament

La data límit de participació serà el 30 maig 2020.
La documentació s'adjuntarà com es detalla a la web: https://landscape.coac.net/sites/default/files/2020-01/11Biennal_Tutorial_Escueles%20BO.pdf