Toni Gironès Saderra

Finalista Premi Rosa Barba 4

Forns Romans a Vilassar

Neix a Badalona el 1965. Arquitecte per l’ETSAV-UPC on ha estat professor visitant (1993-1999), associat de Projectes (2000- 2005) i vocal del tribunal Final de Carrera (2004-2005). Convidat a diferents escoles d’arquitectura: Barcelona, Argentina, Italia. Actualment és responsable de l’ensenyament d’arquitectura de la URV i professor de Projectes i Expressió Gràfica I i II, a l’Escola d’Arquitectura de Reus-URV. Estudi professional des de 1993. Ha guanyat diversos premis (Premi Joves Arquitectes-AJAC 1996 i Premi Arquitectura Girona1998) i nombroses distincions (Premis Bonaplata, Premio Internazionale F. Borromini, Biennal Europea de Paisatge, Premis FAD i Biennal Arquitectura Española). Obra publicada a diferents revistes especialitzades: AITIM, Dau, Quaderns, Tectónica, Pasajes, On, Arquitectura Ibérica, Spazio e società. Tesi doctoral: “Arquitectures espontànies: Reflexions sobre constants en Arquitectu-ra”, 1999.