EXPOSICIONS PREVISTES PER LA 11ª

 

.

 


Les principals exposicions que es preparen cada any són la dels projectes seleccionats pel Premi Rosa Barba, ubicada al COAC; i la de dels projectes de les escoles, ubicada a l’ETSAB. L’objectiu d’aquestes es difondre i promoure les pràctiques professionals i acadèmiques. També s'organitza una altra exposició a l'espai Sala Mercè. 

VISITAS TÉCNICAS 11ª


Cada año se organizan recorridos para visitar diferentes obras de carácter paisajístico de la ciudad. Son excursiones guiadas, en bicicleta o a pie, interesantes para acercar nuestra ciudad y entorno a los asistentes de la Bienal.

PATROCINADORES - TODAS LAS EDICIONES

INSTITUCIONES PÚBLICAS

 

·         Ajuntament de Barcelona -  Parcs i Jardins de Barcelona

·         Ajuntament de Barcelona -  Departament d'Urbanisme

·         Ajuntament de Barcelona -  Institut Municipal de Paisatge Urbà

·         Ajuntament de Barcelona

·         AMB - Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

·         CoNCA - Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes

·         DIBA - Diputació de Barcelona - Área d'Espais Naturals

ENTIDADES ORGANIZADORAS

¿Quiénes somos?

La Bienal de Paisaje está formada por una comisión ejecutiva, un comité científico y un equipo técnico. Las instituciones que forman la comisión ejecutiva son el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) y la Universidat Politècnica de Catalunya (UPC). La Oficina del Paisatge (OP) como representación del COAC, junto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en delegación de la UPC son los principales organizadores.