BAU - B. Arquitectura i Urbanisme

BAU (B. Arquitectura i Urbanisme s.l.p.), és una oficina de planificació, disseny urbà,  arquitectura i paisatgisme. En los últims 30 anys, s’ha establert como una oficina internacionalment reconeguda amb un equip de 20 col·laboradores de diferents disciplines; planificadors, dissenyadors urbans, arquitectes, paisatgistes i enginyers.