INSCRIPTION SCHOOL PRIZE

- Per realitzar el teu registre segueix els passos de la imatge. Cilca sobre d'aquesta, i et portarà a la pàgina per realitzar el registre.ÚLTIM DIA INSCRIPCIÓ: 30 ABRIL 2020

- Para realizar el registro sigue los pasos indicados en la imagen. Haz clic sobre esta, y te redirigirá a la página para realizar el cobro.  ÚLTIMO DIA INSCRIPCIÓN: 30 ABRIL 2020

- Follow the steps that are indicated in the image. Click on it, and it will redirect you to the payment page. LAST DAY TO INSERT THE PROJECT: APRIL 30 TH

 

 

 

Infografia passos inscripció