Josep Maria Sant Vilella, enginyer de camins, canals i ports