Professor Joan Busquets

Catedràtic de Planejament i Disseny Urbà de la GSD de la Universitat de Harvard. Abans d’incorporar-se al claustre de la GSD, Busquets fou catedràtic d’Urbanisme a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC.

Busquets ha participat en projectes urbans estratègics d’algunes ciutats europees, com la Haia, Lisboa, Delft, Dunkerque, Rotterdam i Tolosa de Llenguadoc, entre altres, i d’arreu del món, com Singapur i São Paulo.

El professor Joan Busquets va fundar BAU l’any 1989 com una pràctica per a l’urbanisme, el disseny urbà i l’arquitectura.

És autor d’una vintena de llibres sobre disseny urbà i urbanisme, incloent-hi recerques i projectes sobre desenvolupament urbà en les dues darreres dècades.